Жобаның сипаттамасы

KUTEL - “ Қазақстан университеттері алдыңғы қатарлы технологияларды пайдалана отырып, оқыту сапасын қамтамасыз ету процестерін жетілдіру үшін" (KUTEL) - бұл ЭРАЗМУС Плюс бағдарламасы аясында Еуропалық комиссиямен бірлесіп қаржыландырылатын үш жылдық жоба,  "Жоғары білім беру саласындағы әлеуетті нығайту"  негізгі әрекет 2/CBHE / - 2018

Жоба консорциумы 14 ұйымды біріктіреді:  олардың ішінде 4 Еуропа елдері - Италия, Болгария, Финляндия және Греция және  Қазақстан Республикасынан 10 ұйым. Қатысушы қазақстандық ұйымдардың қатарына еліміздің түрлі облыстарынан 7 университет, ғылым және білім министрлігі, аккредиттеу жөніндегі агенттік және қоғамдық қор кіреді.

Жоба қазақстандық жоғары оқу орындарында технологияландырып  оқытудың (TЕL) сапасын арттыру  мен оны  өзекті қолдануға, сонымен қатар оларды жоғары білімнің Еуропалық кеңістігіне неғұрлым табысты қосуды қамтамасыз етуге бағытталған.

Жобаның негізгі мақсаты-ұлттық деңгейде TЕL курстары мен оқу бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету үшін аккредиттеу стандарттарын, негіз қалаушы қағидаттар мен рәсімдерді жақсарту, әзірлеу және енгізу болып табылады. Әзірленген стандарттар институционалдық деңгейде қолданыстағы ресми құжаттарға енгізу үшін TЕL курстарының сапасын қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын болады. Жоба сондай-ақ, аккредиттеуге немесе TЕL оқу бағдарламаларын жүзеге асыруға қатысатын персоналдың барлық деңгейлері үшін оқытушылар құрамынан, нұсқаушылардан, бағалауға қатысқан адамдардан, атап айтқанда, аккредиттеу жөніндегі ресми сарапшылар мен әрбір қазақстандық бенефициар мекемеден мемлекеттік жоғары білім беру органдарынан ауқымды дайындық бере отырып, жоғары оқу орны деңгейінде электрондық оқыту әдіснамасын жақсарту және TЕL сапасын қамтамасыз ету бойынша негіз құру үшін жеткілікті әлеуетке ие болып отыр. Бұл сапаны қамтамасыз етудің стандартталған жүйесін анықтауда және қолдануда барлық университеттердің біліктілігін арттыруға әкеледі; сапа бойынша ұсынымдар мен жолсілтемелерді ескере отырып, TЕL сапасын қамтамасыз етудің ұлттық стандарттарын анықтау.

Сапаны қамтамасыз ету құрылымы (СҚҚ) АКТ негізінде құзыреттерді қолдануда өсіп келе жатқан қажеттіліктерге сәйкес TЕL жаңа жүйесін тануға және жалпы анықтауға ықпал етеді. Жобаның келесі аспектілер арқылы жоғары білім беру үшін қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болашағы бар деп күтілуде:

  • СҚҚ анықтамасын жасауға бағытталған ЕО СҚҚмен Қазақстандағы нақты қажеттіліктерге байланысты қазіргі заманғы жағдайды талдау;
  • Сапаны қамтамасыз ету әдіснамасын іске асыруда жоғары оқу орындары мен басқару органдары басшыларының біліктілігін арттыру;
  • Арнайы әзірленген жол карталарын анықтау, СҚҚ және олармен байланысты эксперименттер жүргізу;
  • Сапаны қамтамасыз етуді іске асыру бойынша жалпыға танылған басшылықты анықтау;
  • Жобаның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін білім беруді басқару органдарының хабардарлығын арттыру.

KUTEL 5 тізбекті жұмыс пакеттерін қамтиды (ЖП):

ЖП 1 базалық талдау

бұл бөлім ЕО әр елінде жиналған үздік ұлттық практикалар контекстінде TEL бойынша ОК еуропалық стандарттарын анықтайды. Консорциум осы үздік тәжірибелердің таңдауын анықтайтын критерийлер тәжірибемен қатаң байланысты болады. Бұл модель аумақтық қағидатқа, сондай-ақ мекеме түріне және олардың қажеттіліктеріне қатаң тәуелді болады дегенді білдіреді. Олар әрбір тәжірибе тарапынан күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіптерін анықтау арқылы SWOT-талдау арқылы анықталатын болады. Бұл TEL сапасын қамтамасыз етудің базалық қазақстандық құрылымын және оларды енгізу жөніндегі тиісті ұсынымдарды құру мақсатында қазақстандық және еуропалық университеттерде TEL бойынша базалық сапа стандарттарын белгілеу үшін салыстырмалы талдау үшін негіз болады.

ЖП2-әзірлеу
ЖП3-сапаны қамтамасыз ету
ЖП4 тәжірибені тарату
ЖП5 жобаны басқару
Image

Бұл жоба Еуропалық комиссияның қолдауымен қаржыландырылады. Бұл жарияланым автордың ғана көзқарасын көрсетеді және комиссия ондағы ақпаратты кез келген пайдаланғаны үшін жауапты болмайды.

©КУТЕЛ 2024 жобасы. Барлық құқықтар қорғалған